Reeglid

  1. Koolikapi võtit ei ole lubatud kopeerida. Reegli rikkumisel trahv 100€
  2. Koolikapi korrasolu eest vastutab koolikapi broneerinud isik.
  3. Koolikapi kasutamisperiood algab 4. septembrist ja lõpeb 14.juunil õppetöö lõppemisega.
  4. Koolikappe ei tohi lõhkuda, sodida, või muul viisil kahjustada.
  5. Kapi võtme kaotamisel on uue võtme hind 10€.
  6. Kooli juhtkond jätab endale õiguse rentniku kappi tungival vajadusel avada (näiteks kui tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid, riknenuid toiduaineid vms).
  7. Juhul kui õpilane enda või kellegi teise kappi tahtlikult rikkus, on OÜ LockWell’il õigus nõuda kahju hüvitamist.
  8. Õppeaasta lõpus tuleb võti tagastada kooli sekretärile